Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie “MONAR” szkoli w dniu dzisiejszym pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie pomorskim na temat dopalaczy.

Szkolenie odbywa się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni 🙂

Jest to szkolenie z cyku dwudziestu jednodniowych zajęć, dla przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na temat; „Dopalacze” czym są i jak działają”.

Blok szkoleniowy obejmuje takie tematy jak:

  • Uzależnienie – rodzaje mechanizm następstwa.
  • Czynniki sprzyjające i symptomy uzależnienia.
  • Rozpoznawanie osób po użyciu „dopalaczy” (cechy fizyczne i psychiczne).
  • Metody postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem „dopalaczy”.

Uczestnicy szkolenia, nauczą się także jak prowadzić działania zapobiegawcze i podejmować działania interwencyjne. Każdy z uczestników otrzymuje świadectwo uczestnictwa.