Program Edukacyjny „Bieg po zdrowie”

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z ekspertami. I edycja programu miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017 i objęła 20% szkół podstawowych w Polsce. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to uczniowie IV klas szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

 • zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów, natomiast rodzice i nauczyciele najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci.

Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Prowadzący docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów. Program nie tylko dzieciom, ale też dorosłym uświadomił, jak szkodliwe jest palenie.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotkę informacyjną dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu.

Prezentowane filmy to:

 • szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
 • poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
 • Umiejętność rozwiązywania swoich problemów,
 • poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
 • skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Nagrania są dostępne dla wszystkich na  kanale YouTube, kliknij w link który przeniesie Cię do strony www.youtube.com


Do pobrania:

Druk sprawozdania  – ankieta dla nauczyciela realizującego program “Bieg po zdrowie”