ac1d1a60a20afcd97226d178962d9d8f_f129

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Cele: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zachęcenie do aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji)
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Adresaci:

  • dzieci szkolne i przedszkolne (5,6-letnie)
  • rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych

Pliki do pobrania: