W dniu dzisiejszym na podstawie art. 37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016),

powołano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni – Inspektora Ochrony Danych.


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PSSE w Gdyni: 

  • e-mail: iod@psse.gdynia.pl
  • listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni , ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia