W obecnej chwili PSSE w Gdyni nie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.