Sekcja Ekonomiczna


Sekcja Higieny Komunalnej


Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

  • Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: plik do pobrania (PDF)
  • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: plik do pobrania (PDF)
  • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: plik do pobrania (PDF)
  • Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru (plik pdf)

Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej


Sekcja Badań Wody


Sekcja Epidemiologii