Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zobowiązane są złożyć:

  • wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie miasta Gdyni w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego
  • zakłady działające na terenie miasta Gdyni w zakresie sprzedaży produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Gdyni, w tym środki transportu żywnością
  • nie dotyczy: podmiotów działających w zakresie dostaw bezpośrednich; sprzedaży żywności w opakowaniach z urządzeń dystrybucyjnych; produkcji lub obrotu żywnością z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych uprzednio dopuszczonych do działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE; pośrednictwa w sprzedaży żywności, w tym przez Internet.

Wniosek o wpis do rejestru zobowiązane są złożyć:

  • podmioty działające w zakresie dostaw bezpośrednich
  • podmioty działające w zakresie sprzedaży żywności w opakowaniach z urządzeń dystrybucyjnych
  • podmioty działające w zakresie produkcji lub obrotu żywnością z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE
  • podmioty działające w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość, w tym przez Internet

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów zobowiązane są złożyć:

  • podmioty działające na terenie miasta Gdyni w sektorze spożywczym, będące już pod nadzorem PPIS w Gdyni, w przypadku zmian np. nazwy, siedziby itp.

 

UWAGA ! Wnioski w wersji pdf można pobraż ze strony “Pliki do pobrania”.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru oraz wniosek o wpis zakładu do rejestru należy składać w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Gdyni, ul. Starowiejska 50, I piętro godz. 7:30-15:00.