W celu uzyskania świadectwa jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością należy złożyć:

  • wniosek
  • dokumenty identyfikujące towar – faktury, specyfikacja, karnet TIR lub CMR, SAD itp.
  • certyfikaty i deklaracje producenta, potwierdzające zgodność produktu z wymaganiami przepisów UE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (Dz. U. Nr 44, poz. 286).