„Stres w pracy? Nie, dziękuje!” to kampania informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Popularności tej problematyki towarzyszy duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu.

Pojęcie stresu wprowadzone zostało do użycia przez Hansa Hugona Selye’a, który badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat pracy naukowej. Jako pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem.

Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową.

Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki.

Skuteczna kontrola zagrożeń psychospołecznych prowadzi do stworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy są zdrowsi, a kultura bezpieczeństwa pracy ma wysoki poziom, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Zagrożenia psychospołeczne występują w każdym miejscu pracy,
ale nawet dysponując ograniczonymi zasobami, można je skutecznie kontrolować.

Kampania zapewnia pracownikom i pracodawcom wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą oraz promuje stosowanie do tego celu praktycznych, przyjaznych użytkownikowi narzędzi.

  • Przewodnik po kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” (wersja pdf)

Zachęcamy przedsiębiorców! Poniżej pliki do pobrania:

  • do zapoznania się z polską edycją kampanii na stronie: http://stres.ciop.pl
  • do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP – edycja 2014/2015 dla przedsiębiorstw lub organizacji, które wyróżniają się skutecznością w zakresie oceny, eliminowania lub ograniczania stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w pracy (formularz, wersja doc)