Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Dorota Komorowska
tel. +48 58 620-18-38 w. 302
pok. 408, IV piętro

Godziny przyjmowania interesantów (pon-pt):
8:00 – 10:00

Do zadań sekcji należy:

  1. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych , opiekuńczych, w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach.
  3. Prowadzenie ocen dostosowania mebli do wzrostu dzieci w przedszkolach i szkołach.
  4. Prowadzenie ocen warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych.
  5. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych.
  6. Ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektów oświatowo-wychowawczych (żłobki, domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe, warsztaty szkolne, internaty, świetlice socjoterapeutyczne, specjalne zakłady szkolno-wychowawcze, placówki socjalizacyjne, młodzieżowy dom kultury, schronisko szkolne, akademiki).
  7. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach.
  8. Opiniowanie i nadzór obiektów w zakresie przygotowania placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.