Kierownik Sekcji Epidemiologii

mgr Katarzyna Laskowska
tel. +48 58 620-18-38 w. 326

Godziny przyjmowania interesantów (pon-pt):
7:30 – 10:30 i 13:00 – 15:00

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

 1. Prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania;
 2. Prowadzenie rejestru dodatnich wyników badań bakteriologicznych;
 3. Prowadzenie rejestru zatruć pokarmowych;
 4. Nadzór nad nosicielami patogenów schorzeń jelitowych (wydawanie skierowań dla w/w na bezpłatne badania kału);
 5. Nadzór nad nosicielami antygenu HBS i HCV i osób chorych na wirusowe zapalenia wątroby (wydawanie skierowań na bezpłatne szczepienia przeciwko WZW B);
 6. Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań;
 7. Udział w programie eradykacji poliomyelitis;
 8. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej;
 9. Bieżący nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 10. Prowadzenie rejestru ognisk epidemicznych występujących w podmiotach leczniczych
 11. Nadzór epidemiologiczny nad grypą;
 12. Nadzór nad akcjami specjalnymi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego;
 13. Opracowywanie raportów dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 14. Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych;
 15. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 16. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych ze zużycia preparatów do szczepień i ilości kart uodpornienia;
 17. Sporządzanie sprawozdań rocznych ze szczepień ochronnych;
 18. Opracowywanie planu szczepionek na kolejny rok;
 19. Prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 20. Podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
 21. Współpraca ze szpitalnymi Zespołami ds. Zakażeń Szpitalnych oraz innymi organami administracji publicznej w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;
 22. Udział w programach i akcjach prozdrowotnych;