Nadzór merytoryczny nad komórkami nadzoru sanitarnego stacji sprawuje:

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr Elżbieta Dziubich
tel.  +48 58 669-92-35
e-mail: e.dziubich@psse.gdynia.pl

Struktura Oddziału Nadzoru Sanitarnego:

  1. Sekcja Epidemiologii
  2. Sekcja Higieny Komunalnej
  3. Sekcja Higieny Pracy
  4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  5. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  6. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Numer konta bankowego PSSE w Gdyni (opłaty za koszty przeprowadzonej kontroli, opłaty za badania laboratoryjne):

NBP O/O Gdańsk
80 1010 1140 0174 8622 3100 0000