p.o. Kierownika Sekcji Diagnostyki Mikrobiologicznej

mgr Agnieszka Boike
tel. +48 58 620-18-38 w. 315

 • Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku (I piętro) od godz. 7:30 do godz. 10:00
 • Odbiór wyników badań w Sekretariacie PSSE (Parter) od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 14:00
 • Kasa czynna od poniedziałku do piątku (I piętro) od godz. 7:30 do godz. 13:00

Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje następujące badania:

 1. Badanie kału na nosicielstwo (Salmonella spp., Shigella spp.)
 2. Badanie kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych (Salmonella spp., Shigella spp, Klebsiella spp., Yersinia spp.,
  Aeromonas spp., Pseudomonas spp.)
 3. Badanie kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów
 4. Badania materiałów biologicznych (flora tlenowa):
  1. wymaz z gardła, z nosa
  2. wymaz z worka spojówkowego oka
  3. plwocina
  4. wymaz z ucha, z pochwy
  5. sperma
  6. wymaz z rany, ropa
 5. Badanie w kierunku drożdżaków – Candida albicans
 6. Antybiogram
 7. Kontrola urządzeń sterylizacyjnych:
  1. Sporal A (2 krążki)
  2. Sporal S

Badania bakteriologiczne kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Samonella spp. i Shigella spp.: jedno badanie składa się z trzech prób pochodzących z odrębnych wypróżnień oddawanych w trzech kolejnych dniach.

UWAGA 1

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni na podstawie dowodu wpłaty (KP), po uprzednim zgłoszeniu rejestratorce. Wymagane jest podanie dokładnego adresu i NIP-u.

Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej proponuje firmom/instytucjom zawarcie umowy w zakresie świadczonych usług, zgodnie z obowiązującym cennikiem badań. Faktury za wykonane badania wystawiane są na koniec każdego miesiąca. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. +48 58 620-18-38  wew. 315.

 1. Instrukcja pobierania kału na posiew: grudkę świeżo oddanego kału (wielkości orzecha) pobrać łopatką umieszczoną w tzw. kałówce (czysty pojemnik z łopatką – nie musi być jałowy).  Próbka kału zawierająca krew, śluz lub ropę nadaje się do badania.
 2. Instrukcja pobierania moczu na posiew: po przemyciu wodą i mydłem zewnętrznych narządów moczowo-płciowych i przetarciu jałowym gazikiem, mocz należy pobrać bezpośrednio do jałowego pojemnika. Zalecana jest pierwsza poranna próbka moczu ze środkowego strumienia o obj. ok. 10 ml (pierwszą małą porcję oddać do toalety, a potem napełnić naczynie moczem). Pojemnik szczelnie zamknięty powinien być transportowany w temp. 4-8 oC i jak najszybciej dostarczony do laboratorium, ze względu na badanie ilościowe.

UWAGA 2

Mocz pobierany u dzieci do podklejanych woreczków na skórę krocza nie może być uznany za miarodajny do badania mikrobiologicznego. Tylko ujemny wynik z tak pobranego moczu może być brany pod uwagę.


Dokumenty do pobrania (wersja pdf):

 1. Zlecenie badania w kierunku nosicielstwa/obecności Salmonela, Shigella
 2. Zlecenie badania procesu sterylizacji – Sporale
 3. Zlecenie badań mikrobiologicznych ogólnych
 4. Formularz zlecenia badań – Serologia
 5. Zasady pobierania materiału do badań
 6. Upoważnienie do odbioru wyników badań
 7. Prawa Klienta

Cennik badań:

Oznaczenia mikrobiologiczne w materiale biologicznym

L.p.

Nazwa oznaczenia Metoda badawcza A/-* Cena netto

Cena brutto

1

Badanie kału na obecność bakterii Sallmonella i Shigella / 3 próby od 1 pacjenta

LML/PB-1 Wyd. II 08.03.2011 A 75,00 zł

2

Badanie kału na obecność bakterii wywołujących schorzenia jelitowe/(od osób chorych)

LML/PB-1 Wyd. II 08.03.2011 90,00 zł

3

Sporal A, Sporal S (badanie  + wskaźniki)

Sporal A, Sporal S (badanie)

LML/PB-3 Wyd. II

08.03.2011

A 30,08 zł

18,70 zł

37,00 zł

23,00 zł

4

Posiew moczu

LML/PB-4 Wyd.I

02.04.2012

30,00 zł

5

Wymaz z gardła

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

6

Wymaz z ucha

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

7

Wymaz z oka

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

8

Wymaz z nosa (w kierunku nosicielstwa gronkowca złocistego Staphylococcus aureus)

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

35,00 zł

9

Wymaz z nosa (badanie rozszerzone)

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

10

Wymaz z  pachwiny, skóry

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

11

Posiew plwociny

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

47,00 zł

12

Wymaz z pochwy

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

65,00 zł

13

Posiew nasienia

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

65,00 zł

14

Posiew ropy, rana

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

65,00 zł

15

Posiew mleka matki

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

65,00 zł

16

Posiew kału w kierunku grzybów

LML/PB-4 Wyd.II

02.04.2012

30,00 zł

17

Antybiogram (określanie lekowrażliwości)

LML/PB-6 Wyd.I

02.04.2012

24,00 zł

18

Test w kierunku Rota i Adeno wirusów

LML/PB-5 Wyd.I

02.04.2012

A 35,00 zł

19

Identyfikacja serologiczna szczepów Salmonella

LML/PB-1 Wyd. II 08.03.2011 A 25,00 zł

20

Odpis wyniku z badań

W/w metody 5,69 zł

7,00 zł