Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Sławomira Kurek
tel. +48 58 620-85-27 w. 324

Struktura Oddziału Laboratoryjnego

  1. Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej
  2. Sekcja Badań Wody

 

Certyfikat akredytacji Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gdyni nr AB 513

 

Aktualny zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gdyni:


Numer konta bankowego PSSE w Gdyni (opłaty za koszty przeprowadzonej kontroli, opłaty za badania laboratoryjne):

NBP O/O Gdańsk
80 1010 1140 0174 8622 3100 0000