Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni
lek. med. Tomasz Kiliński
tel. 58 621-67-03

Rzecznik prasowy
mgr Elżbieta Dziubich
tel. 58 669-92-32
tel. kom. 607-401-022

 

Centrala automatyczna +48 58 620-17-98
+48 58 621-01-35
+48 58 620-18-38
+48 58 620-85-27

Sekretariat PSSE: +48 58 620-17-98; tel/fax.: +48 58 620-57-44

 

Komórka organizacyjna Kierownik Komórki Organizacyjnej Numer telefonu
Główny Księgowy mgr Monika Majek  58 620-55-14
Główny Specjalista ds. Systemów Jakości
Inspektor Ochrony Danych
mgr Radosław Szczerski w. 555
Sekcja Administracyjna mgr Bogusława Kreft w. 322
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego mgr Elżbieta Dziubich w. 306
Sekcja Epidemiologii mgr Katarzyna Laskowska w. 326
Sekcja Higieny Komunalnej mgr inż. Monika Chudek w. 328
Sekcja Higieny Pracy st. instr. hig. Barbara Górna w. 331
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku mgr inż. Anna Jędrzejewska w. 300
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego mgr inż. Małgorzata Krawczak w. 321
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży mgr Dorota Komorowska w. 302
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mgr Małgorzata Kaszuba w. 329
Kierownik Oddział Laboratoryjnego mgr inż. Sławomira Kurek w. 324
Sekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej mgr Agnieszka Boike w. 315
Sekcja Badań Wody mgr Anna Jajkowska w. 324
Stanowisko Pracy Radcy Prawnego mgr Jacek Rakuć w. 322
Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki mgr Bogusława Kreft w. 322
Stanowisko Pracy ds. OC i Ppoż. mgr Witold Szczepański w. 338