Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni

Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu nadzoru: nad warunkami środowiska, nad warunkami  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny radiacyjnej, warunkami higieniczno-sanitarnymi obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym  wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych  i zawodowych.

fot. Gdynia - Dar Pomorza

fot. Gdynia – Dar Pomorza


Numer konta bankowego PSSE w Gdyni (opłaty za koszty przeprowadzonej kontroli, opłaty za badania laboratoryjne):

NBP O/O Gdańsk
80 1010 1140 0174 8622 3100 0000


 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (plik do pobrania w formacie pdf)