Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku informuje, że w dniu 16.05.2018r. zostały pobrane próbki gdyńskich przybrzeżnych wód powierzchniowych.
Trwają badania mikrobiologiczne pobranych próbek.
Informacja o wynikach badań zostanie podana niezwłocznie po ich zakończeniu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni
ostrzega przed kąpielą w wodach całej Zatoki Gdańskiej.