Komunikat dotyczący jakości wód Zatoki Gdańskiej i ostrzeżenie przed kąpielą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że badania próbek przybrzeżnych wód powierzchniowych pobranych w dniu 16.05.2018r. wykazały, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecności Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. W dniu 18.05.2018r. zostaną pobrane kolejne próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni,… czytaj więcej Komunikat dotyczący jakości wód Zatoki Gdańskiej i ostrzeżenie przed kąpielą

Komunikat dotyczący ostrzeżenia przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku informuje, że w dniu 16.05.2018r. zostały pobrane próbki gdyńskich przybrzeżnych wód powierzchniowych. Trwają badania mikrobiologiczne pobranych próbek. Informacja o wynikach badań zostanie podana niezwłocznie po ich zakończeniu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni ostrzega… czytaj więcej Komunikat dotyczący ostrzeżenia przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej

Komunikat dotyczący ostrzeżenia przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy w Gdańsku, ostrzega przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że prowadzi monitoring jakości wody gdyńskich akwenów morskich w strefie przybrzeżnej.

Otwarcie kąpielisk na terenie Gdyni zaplanowano na 22 czerwca 2018r.

Informacja dotycząca preparatów szczepionkowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w związku z pojawieniem się w prasie informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym informuje, że na terenie działalności PPIS w Gdyni wszystkie preparaty szczepionkowe są przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz… czytaj więcej Informacja dotycząca preparatów szczepionkowych