stop-658x330

„DOPALACZE” TO NAZWA POTOCZNA RÓŻNEGO RODZAJU SUBSTANCJI LUB ICH MIESZANEK O DZIAŁANIU PSYCHOAKTYWNYM – STYMULUJĄCYM, RELAKSUJĄCYM, HALUCYNOGENNYM, KTÓRE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA LIŚCIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH.

„ŚRODEK ZASTĘPCZY” w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224) w brzmieniu, to:

“PRODUKT ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNĄ NOWĄ SUBSTANCJĘ PSYCHOAKTYWNĄ LUB INNĄ SUBSTANCJĘ O PODOBNYM DZIAŁANIU NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY, KTÓRY MOŻE BYĆ UŻYTY ZAMIAST ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ LUB W TAKICH SAMYCH CELACH JAK ŚRODEK ODURZAJĄCY LUB SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA”.

WBREW ROZPOWSZECHNIONEJ OPINII, NIE STANOWIĄ ŁAGODNIEJSZEJ WERSJI NARKOTYKÓW! PRZECIWNIE – NIEJEDNOKROTNIE DZIAŁAJĄ SILNIEJ, A PRZEZ TO SĄ BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I  ŻYCIA LUDZI !

PRZYCIĄGAJĄCE WZROK OPAKOWANIA,  CHWYTLIWE NAZWY I KŁAMLIWY OPIS “DOPALACZY” JAKO  na przykład “PRODUKTU KOLEKCJONERSKIEGO” WYWOŁUJE U ODBIORCY WRAŻENIE, ŻE JEST TO PRODUKT BEZPIECZNY!!! BRAK OPISU: SKŁADU, DAWKI I DZIAŁANIA OFEROWANYCH “ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH” NAJCZĘŚCIEJ NIE JEST ZNANA SAMEMU SPRZEDAJĄCEMU!!!

“DOPALACZEM” MOŻE BYĆ MIESZANINA Z DWOMA LUB WIĘCEJ SUBSTANCJAMI PSYCHOATYWNYMI, LEKAMI I ZANIECZYSZCZENIAMI – UBOCZNYMI PRODUKTAMI REAKCJI, DOMIESZKAMI UŻYTYCH DO SYNTEZY SUBSTRATÓW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ PODOBNĄ TOKSYCZNOŚĆ JAK SAM WŁAŚCIWY PRODUKT


Więcej na temat “dopalaczy” w:

 “NOWE NARKOTYKI” – DESIGNER DRUGS (DD), RESEARCH CHEMICALS (RC)

  • pod tymi nazwami kryją się sklepy internetowe prowadzące sprzedaż substancji psychoaktywnych o zróżnicowanym składzie chemicznym z założenia imitują (!!!) tradycyjne narkotyki
  • wbrew rozpowszechnionej opinii, nie stanowią łagodniejszej wersji narkotyków, przeciwnie – niejednokrotnie działają silniej, a przez to są bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi

Więcej na temat nowych narkotyków w ulotkach (kliknij, aby pobrać, pdf):

Dopalacze