Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, w związku z pojawieniem się w prasie informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym informuje, że na terenie działalności PPIS w Gdyni wszystkie preparaty szczepionkowe są przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

(pismo w wersji pdf, kliknij aby pobrać)