Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że w dniu 11.07.2018 r. w związku ze stwierdzonym zakwitem sinicowym na kąpieliskach Gdynia Śródmieście i Gdynia Redłowo wydał bieżące oceny o nieprzydatności wody do kąpieli oraz decyzje wprowadzające tymczasowy zakaz kąpieli, w których nakazał organizatorowi kąpielisk – Gdyńskiemu Centrum Sportu podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do ochrony zdrowia ludzkiego polegających na umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpielisk czytelnej informacji o zakazie kąpieli oraz rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu.