Informacja dot. bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w sąsiedztwie fontann

Woda w fontannach może stwarzać zagrożenie zdrowotne dla ludzi, a szczególnie dzieci. Zagrożenie dla zdrowia może wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie.

Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się względną przeźroczystością, związku z czym mylnie uważana jest za wodę czystą. Tymczasem wizualna czystość wody nie zawsze świadczy o jej czystości mikrobiologicznej. Woda w fontannach może być zanieczyszczona mikrobiologicznie, mogą być w niej również obecne wirusy oraz pierwotniaki pasożytnicze. Zanieczyszczenia mogą pochodzić od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.) oraz ludzi lub np. z opadów atmosferycznych.

Istotnym zagrożeniem może być również przebywanie w pobliżu wytwarzanego przez fontannę areozolu. Wysoka temperatura wody (25-45°C), sprzyja kolonizacji instalacji wodnej fontanny przez bakterie Legionella. Przebywanie w pobliżu wytwarzanego areozolu może prowadzić do zachorowań na legionellozę, przebiegającej jako zapelenie płuc lub gorączka Pontiac.

Zgodnie z kompetencjami Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje jakość wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przeznaczoną do kąpieli. Fontanny miejskie nie mają takiego przeznaczenia, w związku z czym jakość wody w tych obiektach nie jest nadzorowana.

Wszystkie fontanny powinny być oznakowane zakazem używania wody do picia oraz kąpania się. Osoby obecne w ich otoczeniu, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, powinny te zakazy respektować.